Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MERIDIAN

 

Zgodnie z z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w skrócie „RODO” lub „GDPR”, podajemy poniżej ważne informacje na temat Twoich danych osobowych zbieranych przez Wydawnictwo Meridian.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z naszych usług z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i dokładając wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i chronić powierzone nam dane osobowe.

 

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest MERIDIAN Marcin Gąsiorowski, ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice, NIP: 8513047577 (Wydawnictwo MERIDIAN).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

 • pod numerami telefonów: 91 812 85 81, 91 812 85 82
 • pod adresem e-mail: daneosobowe@meridian.com.pl
 • pisząc na adres: MERIDIAN Marcin Gąsiorowski, ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice


2. Jakie kategorie danych osobowych gromadzimy i przetwarzamy?

W zależności od rodzaju łączących nas relacji, możemy gromadzić i przetwarzać różne kategorie danych osobowych, a w szczególności:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy);
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail);
 • dane identyfikacyjne (np. NIP, REGON, NIP-EU, VAT-IT, PESEL);
 • dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności);
 • dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów);

Przetwarzamy tylko dane osobowe pozyskane dobrowolnie i bezpośrednio od naszych klientów i współpracowników.


3. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe oraz na jakiej podstawie prawnej?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Wydawnictwo MERIDIAN;
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 • dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami;
 • archiwizacja;
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Wydawnictwo MERIDIAN samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz prawidłowej realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu – w tym wykonania obciążających Administratora obowiązków podatkowych i rachunkowych wynikających z umowy - jest Art. 6 ust. 1 lit b) RODO tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania łączącej strony umowy oraz obowiązek prawny ciążący na Administratorze tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie wysyłki newslettera jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora- art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług świadczonych przez Administratora oraz skutecznego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży artykułów zamówionych w sklepie internetowym Wydawnictwa MERIDIAN, a ich niepodanie wiąże się brakiem możliwości realizacji w/w celów.


4. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Czas ten jest ustalany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 • okres, przez jaki są świadczone usługi, do momentu wygaśnięcia umowy, a w uzasadnionych przypadkach – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu umowy;
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda, dane osobowe będziemy przechowywać do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.


5. Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

W ramach naszej struktury organizacyjnej jako Administratora dostęp do Twoich danych osobowych mają jedynie nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy.
Odbiorcami Twoich danych mogą być także podmioty zewnętrzne, w związku z usługami, jakie te podmioty świadczą na rzecz Wydawnictwa MERIDIAN, a w szczególności:

 • poczta, firmy kurierskie;
 • banki, operatorzy płatności, instytucje finansowe lub kredytowe;
 • firmy księgowe i świadczące usługi doradczo–kontrolne np. audytorskie;
 • dostawcy usług IT;
 • podmioty świadczące usługi prawne i windykacji należności;

Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z nami, tylko zgodnie z naszymi poleceniami i w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. Ponad to możemy udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na gruncie przepisów prawa, takim jak organy administracji publicznej. 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

6. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w takim zakresie, w jakim przetwarzanie obywa się na podstawie Twojej zgody;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w pkt. 1 powyżej).

 

7. Czy Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.


8. Zmiany w polityce prywatności

Uprzejmie informujemy o możliwości wprowadzania zmian do polityki prywatności Wydawnictwa MERIDIAN. O ewentualnych zmianach niezwłocznie poinformujemy Użytkowników serwisu drogą e-mailową oraz na stronie https://www.pomoceszkolne.edu.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html


W naszym Serwisie używamy technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych. Dane te są wykorzystywanie w celu umożliwienia identyfikacji Ciebie przy usługach takich jak zakupy w Serwisie czy utrzymanie danej sesji. Pliki cookies są wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Więcej o plikach cookies przeczytasz poniżej.


9. Cookies (ciasteczka)

Sklep internetowy Meridian nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji poza tymi, które są zawarte w plikach cookies. Korzystając z zasobów niniejszego Serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z poniższą polityką.


Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę na komputerze lub urządzeniu mobilnym (urządzenie końcowe). Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym, kiedy odwiedzasz Serwis. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.


Pliki cookies ułatwiają korzystanie z witryny i umożliwiają niektóre z jej funkcjonalności, używanie są w szczególności do:

 • rozpoznania urządzeń użytkowników przy ponownej wizycie;
 • zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania;
 • zapamiętywania ustawień użytkowników;
 • pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej
 • tworzenia statystyk o korzystaniu z serwisu, umożliwiających ulepszanie i optymalizację Serwisu
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu

Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Serwisu. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.