Sztuka

Sztuka

Mapy ścienne i plansze dydaktyczne ilustrujące zagadnienia z historii i teorii sztuki. Mapy przedstawiają przekrojowe i porównawcze ujęcie przełomowych okresów w rozwoju sztuki. Plansze pozwalają usystematyzować wiedzę na temat cech i różnic w obrębie poszczególnych stylów w sztuce. Przez wizualizację znacząco ułatwiają zrozumienie i przyswojenie tych zagadnień.