Ekologia

Ekologia

W kategorii tej znajdują się mapy ścienne, multimedia i plansze dydaktyczne obrazujące różnorodne zagadnienia z dziedziny ekologii. Przedstawiają problematykę zarówno bioróżnorodności, jak i jej ochrony przed wszechobecnymi zagrożeniami. Szeroki dział poświęcony jest gospodarce odpadami i recyklingowi. Zainteresowani tematem ochrony środowiska i jej różnych form znajdą tu wiele interesujących opracowań, map przekrojowych i tematycznych, programów interaktywnych oraz tablic poglądowych.