Referencje

Zalecenie MEN dla mapy Europa po 1945 r. / NATO
Zalecenie MEN dla planszy The tenses active voice / The British Isles Physical
Zalecenie MEN dla planszy Układ okresowy pierwiastków
Zalecenie MEN dla planszy Pronouns / Excersises
Zalecenie MEN dla mapy Unia Europejska / Procesy integracji
Zalecenie MEN dla planszy Drzewko decyzyjne / Drzewko asystent
Zalecenie MEN dla mapy Starożytna Grecja - państwo i kultura
Zalecenie MEN dla mapy Starożytny Rzym - państwo i kultura
Zalecenie MEN dla mapy Europa wczesnego średniowiecza / Polska pierwszych Piastów
Zalecenie MEN dla mapy Europa w XII-XIII w. / Rozbicie dzielnicowe PolskiRECENZJE I OPINIE METODYCZNE:

Mapy województwa zachodniopomorskiego
Plansza Rytmy przyrody
Mapa fizyczna Polski z elementami ekologii
Plansza Drzewko decyzyjne / Drzewko asystent
Mapa polityczna Europy
Plansza Komórki - jednostki życia
Plansza Układ SI - język nauki i techniki
Plansza Nouns / Excersises
Plansza Układ SI - język nauki i techniki
Mapa Unia Europejska / Procesy integracji
Zestaw plansz Podstawy genetyki
Plansza Rytmy przyrody
Plansza Przeciwdziałanie uzależnieniom
Książnica Pomorska
Minister Edukacji Narodowej
Minister Edukacji Narodowej
Minister Edukacji Narodowej
Minister Edukacji Narodowej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Komitet Główny Olimpiady Mediewistycznej
Liceum Ogólokształcące w Kamieniu Pomorskim
Polska Akcja Humanitarna
Wyższa Szkoła Humanistyczna
Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej
Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej