-- NASZE MAPY DOSTĘPNE ON-LINE --

dla SZKÓŁ i dla UCZNIÓW

Przenosimy nasze zasoby do internetu. Platforma Meridian Prime, to narzędzie dla nauczycieli i uczniów szkół każdego typu i poziomu nauczania. Mapy, plansze, ćwiczenia, zadania, multimedia w postaci zdjęć, nagrań audio i video. To również bibliografia i linki do ciekawych miejsc w internecie powiązanych z danym tematem.
WYPRÓBUJCIE SAMI przez 14 DNI. Szkoły mogą uzyskać darmowy dostęp na dłużej.

Więcej informacji na stronie platformy

Zobacz w sklepie:

-- K O N K U R S  DLA  N A U C Z Y C I E L I --

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

 

 

KONKURS DLA NAUCZYCIELI GEOGRAFII, HISTORII I WOS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH
na
opracowanie scenariusza lekcji oraz trzech zadań na wybranych mapach platformy edukacyjnej MERIDIAN

 

 

ZA ZAJĘCIE PIERWSZYCH TRZECH MIEJSC NAGRODĄ JEST:

Bezpłatny roczny dostęp do platformy edukacyjnej MERIDIAN dla szkoły oraz nagroda pieniężna dla nauczyciela.

 

Konkurs trwa do 31. października 2020 r.

 

 

Zobacz szczegóły i regulamin