W pilotażowym programie Ekopracownie - zielone serce szkoły, przygotowanym przez NFOŚiGW, wzięły udział szkoły z pięciu województw. 
Zadaniem ekopracowni jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 
Termin realizacji obejmuje najbliższe dwa lata (2023- 2025).
 
Na potrzeby tego programu, jego kolejnych edycji w przyszłości oraz szkół chętnych rozwijać swoje pracownie poza programem, dodaliśmy kategorię -> EKOPRACOWNIE I OZE w której zawarliśmy komplet naszych pomocy w omawianym zakresie.
 
W zakresie OZE dodaliśmy trzy nowe mapy ścienne, dostępne również online w ramach subskrypcji MeridianPrime.

 

a

 

Szkolenia z TIK stały się stałym elementem naszej oferty. Zawarliśmy w nim informacje pomagające nauczycielom korzystającym z Meridian Prime wykorzystywać jego możliwości i funkcjonalności. 

 
Każda placówka, która zakupi szkolenie otrzyma w cenie 12-miesięczny dostęp do Meridian Prime dla każdego nauczyciela w obrębie jednej placówki (subskrypcja szkolna).
 
Szkolenie z TIK może być objęte finansowaniem ze środków publicznych. Aby zakupić szkolenie z VAT 0% należy wypełnić oświadczenie na potrzeby zwolnienia szkoleń z VAT. 
 
Po więcej informacji sięgnij do -> Szkolenia TIK