Multimedia

Multimedia

Multimedialne ćwiczeniowe atlasy historyczne zawierają pełen program nauczania historii powszechnej i historii Polski, który podzielony jest na trzy części (CD1, CD2, CD3). Ponad 200 interaktywnych map ćwiczeniowych, konturowych i kolorowych map poglądowych pogrupowanych jest w 36 pakietów tematycznych, po 12 na każdym CD. Atlasy to innowacyjna pomoc dydaktyczna, która daje możliwość tworzenia własnych map oraz edycji poleceń.

Elastyczność w doborze treści materiału daje możliwość twórczego wykorzystania atlasu na różnych poziomach nauczania, od podstawowego do pomaturalnego. Umożliwia personalizację zadań stawianych przed uczniami i dostosowanie poziomu trudności do umiejętności każdego ucznia z osobna.

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 1 - prehistoria, starożytność, średniowiecze

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 1 - prehistoria, starożytność, średniowiecze

Atlas wydany na trzech płytach zawiera 47 tematów, kilkaset wariantów map ćwiczeniowych, możliwość wpisywania własnych poleceń do każdej mapy ćwiczeniowej. Cechuje się prostą, intuicyjną obsługą, jest doskonałym uzupełnieniem map ściennych....

288,75 zł
Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 2 - nowożytność i XIX wiek

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 2 - nowożytność i XIX wiek

Druga płyta atlasu historycznego obejmuje okres przełomu średniowiecza i odrodzenia oraz czasy nowożytne od wielkich odkryć geograficznych do końca XIX w....

288,75 zł
Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 3 - historia najnowsza XX wiek

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 3 - historia najnowsza XX wiek

Trzecia płyta atlasu historycznego zawiera tematy z historii najnowszej od wybuchu I wojny światowej do współczesności....

288,75 zł
Platforma Atlas on-line Meridian Prime / licencja szkolna wielostanowiskowa

Platforma Atlas on-line Meridian Prime / licencja szkolna wielostanowiskowa

Pierwsza w Polsce platforma edukacyjna i atlas on-line z multimedialnymi mapami i pomocami dydaktycznymi. Wspiera pracę nauczycieli, przyciąga i angażuje uczniów....

Platforma Atlas on-line Meridian Prime / licencja uczniowska jednostanowiskowa

Platforma Atlas on-line Meridian Prime / licencja uczniowska jednostanowiskowa

Pierwsza w Polsce platforma edukacyjna on-line z multimedialnymi mapami i pomocami dydaktycznymi. Wspiera pracę nauczycieli, przyciąga i angażuje uczniów....

Platforma Atlas on-line Meridian Prime / licencja nauczycielska jednostanowiskowa

Platforma Atlas on-line Meridian Prime / licencja nauczycielska jednostanowiskowa

Pierwsza w Polsce platforma edukacyjna i atlas on-line z multimedialnymi mapami i pomocami dydaktycznymi. Wspiera pracę nauczycieli, przyciąga i angażuje uczniów....

 Multimedialny ćwiczeniowy atlas do religii

Multimedialny ćwiczeniowy atlas do religii

Multimedialny ćwiczeniowy atlas do religii zawiera 11 tematów z historii chrześcijaństwa, poczynając od starożytnego Izraela i Starego Testamentu, a kończąc na życiu i dziele papieża Jana Pawła II....

136,50 zł