Mapy ścienne Polski

Mapy ścienne Polski

Ścienne mapy Polski są podstawowymi pomocami dydaktycznymi w każdej pracowni geograficznej. W Meridianie opracowaliśmy szeroki wybór map Polski, na który składają się zarówno mapy ogólnogeograficzne, jak i tematyczne. Wszystkie mapy ścienne mają swoje odpowiedniki interaktywne zawarte w atlasach multimedialnych.

Mapa fizyczna Polski z elementami ekologii (2018) - mapa ścienna

Mapa fizyczna Polski z elementami ekologii (2018) - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni, krainy geograficzne Polski oraz najważniejsze formy ochrony przyrody....

Mapa konturowa Polski administracyjna - ćwiczeniowa mapa ścienna

Mapa konturowa Polski administracyjna - ćwiczeniowa mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna do ćwiczeń zawierająca konturowe obrysy granic administracyjnych (państwa,województwa, powiaty i gminy) oraz sieć hydrograficzną Polski. ...

Mapa administracyjna Polski (2018) - mapa ścienna

Mapa administracyjna Polski (2018) - mapa ścienna

Ścienna mapa przedstawiająca aktualny podział administracyjny Polski. Stan podziału administracyjnego, status miast oraz sytuacja drogowa aktualizowana w 2018 roku. W panelach bocznych znajdują się informacje o poszczególnych województwach....

DUO Mapa krajoznawcza Polski - historia i kultura / przyroda - dwustronna mapa ścienna

DUO Mapa krajoznawcza Polski - historia i kultura / przyroda - dwustronna mapa ścienna

Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca walory i bogactwo krajoznawcze Polski w ujęciu historyczno-kulturowym oraz przyrodniczym. ...

231,16 zł
198,14 zł
Mapa administracyjno-drogowa Polski (stan na 2019) - mapa ścienna

Mapa administracyjno-drogowa Polski (stan na 2019) - mapa ścienna

Ścienna mapa przedstawiająca sieć drogową Polski: autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe, drogi wojewódzkie i drogi powiatowe. Dodatkowo zaznaczone zostały "czarne punkty"....

Mapa Polski z podziałem na strefy obciążenia śniegiem - mapa ścienna

Mapa Polski z podziałem na strefy obciążenia śniegiem - mapa ścienna

Ścienna mapa przedstawiająca podział Polski na strefy obciążenia śniegiem zgodnie z aneksem do polskiej normy PN-80/B-02010/Az1....

Mapa Polski z podziałem na strefy obciążenia wiatrem - mapa ścienna

Mapa Polski z podziałem na strefy obciążenia wiatrem - mapa ścienna

Ścienna mapa przedstawiająca podział Polski na strefy obciążenia wiatrem zgodnie z aktualizowanym aneksem do polskiej normy PN-77/B-02011/Az1....

Zoogeografia Polski - mapa ścienna

Zoogeografia Polski - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca występowanie charakterystycznych gatunków zwierząt na terenie Polski i ukazująca różnorodność biologiczną naszego kraju. Gatunki chronione zostały wyróżnione ramką....

Geomorfologia Polski - typy rzeźby i ich pochodzenie - mapa ścienna

Geomorfologia Polski - typy rzeźby i ich pochodzenie - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca geomorfologię Polski - typy rzeźby i ich pochodzenie. Mapa dodatkowa pokazuje pasy morfologiczne rzeźby, wiek ich kształtowania oraz zasięgi najważniejszych zlodowaceń....

Geologia Polski - tektonika i stratygrafia - mapa ścienna

Geologia Polski - tektonika i stratygrafia - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna z działu geologii Polski poświęcona zagadnieniom tektoniki i stratygrafii.

Polska - przemysł i energetyka (stan na 2016) - mapa ścienna

Polska - przemysł i energetyka (stan na 2016) - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca przemysł i energetykę w Polsce.

Klimat w Polsce - mapa ścienna

Klimat w Polsce - mapa ścienna

Zestaw map klimatycznych Polski przedstawiający rozkłady roczne głównych parametrów określających klimat naszego kraju....

198,14 zł
Polska - rodzaje gleb - mapa ścienna

Polska - rodzaje gleb - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca rozmieszczenie najważniejszych typów gleb, zobrazowana została przykładami wybranych profili glebowych....

Rolnictwo w Polsce - uprawy i struktura użytkowania ziemi - mapa ścienna

Rolnictwo w Polsce - uprawy i struktura użytkowania ziemi - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca rozmieszczenie dominujących upraw, hodowli i strukturę użytkowania ziemi, uzupełniona dodatkowo o interesujące dane statystyczne....

Degradacja środowiska w Polsce - mapa ścienna

Degradacja środowiska w Polsce - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca problematykę i aktualny stan wielostronnej degradacji biosfery w Polsce spowodowanej działalnością człowieka. Dotyczy to zarówno zanieczyszczania atmosfery, hydrosfery jak i dewastacji gleb oraz obszarów leśnych....

Mapa konturowa hipsometryczna Polski - ćwiczeniowa mapa ścienna

Mapa konturowa hipsometryczna Polski - ćwiczeniowa mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna do ćwiczeń przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Polski. W treści mapy oprócz przebiegów poziomic znajduje się warstwa hydrografii, granic państwowych, wojewódzkich oraz lokalizacje miast powyżej 100 000 mieszkańców. ...

Surowce mineralne w Polsce - mapa ścienna

Surowce mineralne w Polsce - mapa ścienna

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca rozmieszczenie głównych złóż surowców energetycznych, metalicznych, chemicznych oraz skalnych. Na tym tle ukazane są lokalizacje zagłębi wydobywczych....

DUO Polska fizyczna z elementami ekologii / mapa hipsometryczna - mapa ścienna

DUO Polska fizyczna z elementami ekologii / mapa hipsometryczna - mapa ścienna

Dwustronna szkolna ścienna mapa fizyczna Polski przedstawiająca ukształtowanie powierzchni, krainy geograficzne oraz najważniejsze formy ochrony przyrody. Na rewersie znajduje się mapa konturowa hipsometryczna do ćwiczeń....

214,20 zł
DUO Mapa administracyjna Polski / Polska fizyczna z elementami ekologii - dwustronna mapa ścienna

DUO Mapa administracyjna Polski / Polska fizyczna z elementami ekologii - dwustronna mapa ścienna

Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Polski oraz najważniejsze formy ochrony przyrody....

214,20 zł